Informācija par personas datu apstrādi


Izmantojot sīkfailus tīmekļa vietnē

Pārzinis personas datu apstrādei ir Liepājas valstspilsētas pašvaldība, kuras vārdā rīkojas tās iestāde “Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde”, adrese: Peldu iela 5, Liepāja, LV-3401, tālrunis: 63489168, elektroniskā pasta adrese: info@liepaja.edu.lv

Pārziņa personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: tālrunis 63422331, adrese: Rožu iela 6, Liepāja, elektroniskā pasta adrese: das@liepaja.lv

Sīkfailu izmantošanas nolūks un tiesiskais pamats

Nolūks - iegūt lietotāju apmeklējumu statistiku, lai uzlabotu tīmekļa vietnes saturu un kopumā analizētu rindu reģistra izmantošanas paradumus.

Ja lietotājs apstiprina sīkfailu pieņemšanu, tad sīkfailu izmantošanas tiesiskais pamats ir datu subjekta piekrišana (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a)apakšpunkts) un lietotājs apstiprina, ka ir iepazinies ar informāciju par sīkfailiem (t.sk. informāciju, ka personas dati tiek nodoti trešajām personām, iespējams arī, ārpus Eiropas savienības/ Eiropas ekonomiskās zonas), to izmantošanas nolūkiem.

Nolūks - nodrošināt tīmekļa vietnes registrs.liepaja.edu.lv darbību un pamatfunkcijas.

Neapstiprinot sīkfailus vai nesniedzot piekrišanu, lietotājs noraida visus neobligātos sīkfailus, ko izmanto šī tīmekļa vietne, izņemot nepieciešamos sīkfailus, kuri ir nepieciešami tīmekļa vietnes darbības un pamatfunkciju nodrošināšanai, piemēram, sesijas nodrošināšanai vai atbilstošas piekrišanas iegūšanai (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta f)apakšpunkts).

Personas piekrišanas / noraidīšanas atcelšana un sīkfailu izmantošanas ierobežošana

Izglītības pārvaldes tīmekļa vietnes paziņojumā par sīkfailu izmantošanu lietotājs var nepiekrist neobligāto sīkfailu izmantošanai, nospiežot pogu “Neapstiprināt”. Sīkfailu iestatījumus, jeb veikto izvēli, lietotājs var mainīt jebkurā laikā, noklikšķinot tīmekļa vietnes kājenē pogu “Sīkdatnes” un pēc tam izvēloties attiecīgos iestatījumus.

Lietotājam ir tiesības jebkurā laikā izmantot dažādus sīkfailu bloķētājus, vai mainīt sīkfailu iestatījumus savā pārlūkprogrammā, vai dzēst sīkfailus savos interneta pārlūkprogrammas iestatījumos.

Tīmekļa vietne izmantotie sīkfaili

Izglītības pārvaldes tīmekļa vietnē registrs.liepaja.edu.lv izmanto sīkfailus (arī zināmi kā sīkdatnescookies), kas iegūst tīmekļa vietnes lietotāja personas datus (IP adresi, izmantotās iekārtas informāciju un ar vietnes apmeklējumu saistīto informāciju, datumu, laiku).

Tīmekļa vietnē tiek izmantotas šāda veida sīkfaili:

Nepieciešamie sīkfaili

Lai nodrošinātu pašas vietnes darbību kā tādu, piemēram, sīkfailu pieņemšanu vai noraidīšanu.

Sīkfaila nosaukums Sīkfaila īpašnieks Glabāšanas termiņš Izmantošanas mērķis
SimpleSAMLAuthToken registrs.liepaja.edu.lv Sesija Saglabā latvija.lv nepieciešamos datus autorizācijai.
SimpleSAML registrs.liepaja.edu.lv Sesija Saglabā latvija.lv nepieciešamos datus autorizācijai.
cc_cookie registrs.liepaja.edu.lv 1 gads Nosaka vai lietotājs ir piekritis sīkdatņu izmantošanas noteikumiem un vai turpmāk attēlot paziņojumu par sīkdatņu lietojumu.

Statistikas sīkfaili

Sīkdatnes, kas uzkrāj informāciju, kā apmeklētāji lieto šo tīmekļa vietni, piemēram, lai noteiktu kādas sadaļas tiek visbiežāk apmeklētas.

Sīkfaila nosaukums Sīkfaila īpašnieks Glabāšanas termiņš Izmantošanas mērķis
_ga registrs.liepaja.edu.lv 1 gads Reģistrē unikālu ID, ko izmanto, lai ģenerētu statistikas datus par to, kā lietotājs izmanto šo vietni.

Personas dati var tikt nodoti ārpus ES/EEZ!
_gat registrs.liepaja.edu.lv Uz sesijas laiku Analizē pieprasījumus mājas lapai, lai atfiltrētu lietotājus no botiem.

Personas dati var tikt nodoti ārpus ES/EEZ!
_gid registrs.liepaja.edu.lv 1 diena Izmanto, lai ģenerētu statistikas datus par to, kā lietotājs izmanto šo vietni.

Personas dati var tikt nodoti ārpus ES/EEZ!

Personas datu iespējamie saņēmēji

Personas datu saņēmēji ir Izglītības pārvaldes atbildīgie darbinieki, nolīgtais tīmekļu vietnes uzturētājs un atsevišķos gadījumos 3.puse, kas nodrošina kādu no tīmekļa vietnē ievietotajiem pakalpojumiem vai funkcijām, pēc lietotāja sniegtās piekrišanas.

Lietotāja kā datu subjekta tiesības

Informējam, ka lietotajām kā datu subjektam ir tiesības pieprasīt pārzinim piekļūt apstrādātajiem personas datiem, lūgt personas datu dzēšanu, iesniedzot pamatojumu Jūsu lūgumam, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu, kā arī iebilst pret apstrādi. Lietotājam ir tiesības iesniegt sūdzību par nelikumīgu lietotāja personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā.