Kā veikt reģistrāciju?

Lai pirmsskolas vecuma bērnu vecākiem nebūtu jāstāv rindā Izglītības pārvaldē, bērnus pirmsskolas izglītības iestādēs var reģistrēt arī elektroniski, kas ir gan ērtāk, gan ievērojami ātrāk!

Reģistrācijai speciālajās izglītības programmās tiek saglabāta arī reģistrācija klātienē, kad vecāki rindas kārtībā var iesniegt iesniegumu Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldē, uzrādot bērna dzimšanas apliecību un vecāka personu apliecinošu dokumentu, ģimenes ārsta un speciālista atzinumus par speciālās programmas nepieciešamību.

Reģistrēšana rindā Liepājas pirmsskolas iestādēs notiek visu gadu.

Elektroniskā reģistrācija notiek, autorizējoties Liepājas pilsētas izglītības reģistrā registrs.liepaja.edu.lv ar eID karti, e-parakstu vai ar internetbankas starpniecību. Pieteikties var vecāku trīs izvēlētajās pirmsskolas izglītības iestādēs.

Visi iesniegumi - gan elektroniski nosūtītie, gan klātienē saņemtie tiks fiksēti precīzi rindas kārtībā pēc to reģistrācijas laika, tālāk grupējot tos atbilstoši noteiktajiem kritērijiem un priekšrocībām:
 1. bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni;
 2. to ierēdņu vai darbinieku, attiecībā uz kuriem Latvijas Republikas normatīvie akti paredz iespēju iekārtot pirmsskolas izglītības iestādē ārpus kārtas, bērni;
 3. iestādē nodarbināto bērni kamēr pastāv darba tiesiskās attiecības ar konkrēto darbinieku;
 4. bērni, kuriem šajā iestādē mācās brālis vai māsa un ja bērns rindā konkrētajā pirmsskolas izglītības iestādē reģistrēts 3 mēnešu laikā no dzimšanas brīža. Ja laikā, kad bērnam, kuram piešķirts ārpus kārtas statuss "brālis/māsa", jāuzsāk pirmsskolas izglītības programmas apguve pirmsskolas iestādē, neviens no "brāļiem/māsām" vairs nav konkrētās pirmsskolas iestādes audzēknis, ārpus kārtas statusu "brālis/māsa" atceļ un nepiemēro.
 5. bērni, kuri un kuru vismaz viens no vecākiem deklarēts Liepājā, un kuri neapmeklē nevienu pirmsskolas iestādi;
 6. bērni, kuri un kuru vismaz viens no vecākiem deklarēts Liepājā, un bērns ir uzņemts vienā pirmsskolas iestādē, bet bērna likumiskais pārstāvis vēlas mainīt pirmsskolas iestādi;
 7. bērni, kuri deklarēti ārpus Liepājas un neapmeklē nevienu pirmsskolas iestādi;
 8. visi pārējie bērni.

Pēc datu iesniegšanas uz norādīto e-pasta adresi vecāki trīs darba dienu laikā saņems apstiprinājuma e-pastu par veiksmīgu reģistrāciju rindā vai par pieteikuma anulēšanu nepareizas informācijas gadījumā.

Aicinām pirms reģistrācijas iepazīties ar Jūs interesējošo pirmsskolas izglītības iestāžu mājaslapām, lai pēc iespējas vairāk uzzinātu par katras iestādes piedāvājumu, iespējām un noteikumiem, iestādes nolikumu, iekšējās kārtības noteikumiem, izglītības programmām.

Izglītības iestāžu mājaslapas apskatāmas šeit.

Reģistrācija 1.klasē 2024./2025. mācību gadā sāksies 2024.gada 5.februārī plkst. 09:00.

Lai pirmklasnieku reģistrācijas dienās vecākiem nebūtu jāstāv garās rindās pie skolām, no 2017. gada Liepājā bērnus 1. klasē var reģistrēt elektroniski, kas ir gan ērtāk, gan ievērojami ātrāk!


Tiek saglabāta arī reģistrācija klātienē, kad vecāki rindas kārtībā var iesniegt iesniegumu Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldē, uzrādot bērna dzimšanas apliecību un vecāka personu apliecinošu dokumentu.

Nākamo pirmklasnieku reģistrācija sākas katru gadu februāra pirmajā pirmdienā plkst. 09:00.

Elektroniskā reģistrācija notiek, autorizējoties Liepājas pilsētas izglītības reģistrā registrs.liepaja.edu.lv ar eID karti, e-parakstu vai ar internetbankas starpniecību.

Iesniegt pieteikumus uz 1. klasi var trīs vecāku izvēlētajās mācību iestādēs prioritārā kārtībā.

Visi iesniegumi - gan elektroniski nosūtītie, gan klātienē saņemtie tiek fiksēti precīzi rindas kārtībā pēc to reģistrācijas laika, tālāk grupējot tos atbilstoši noteiktajiem kritērijiem un priekšrocībām.

Lai reģistrācijas dienās ekonomētu laiku, vecāki var ievadīt bērnu datus elektroniski sistēmā jau iepriekš. Tad reģistrācijas dienā atliek tikai izvēlēties mācību iestādes prioritārā secībā un fiksēt datorā elektronisko reģistrāciju.

 • Pēc datu iesniegšanas uz norādīto e-pasta adresi vecāki saņems apstiprinājuma e-pastu par datu veiksmīgu iesniegšanu. Pēc reģistrācijas beigām desmit darba dienu laikā uz norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīts paziņojums par iesniegto datu pārbaudi un par veiksmīgu reģistrāciju rindā vai par pieteikuma anulēšanu nepareizas informācijas gadījumā.
 • Skolas saņems no Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes saņemto pieteikumu sarakstu to reģistrācijas secībā, atbilstoši pašvaldības noteiktajām kvotām par skolēnu skaitu katrā skolā. Klašu komplektācija notiek skolās, atbilstoši katras skolas vadības noteiktajai kārtībai.
 • Sākot ar februāra mēneša pēdējo pirmdienu vecāki personīgi no skolas saņems telefonisku paziņojumu par nepieciešamību ierasties attiecīgajā iestādē un veikt nepieciešamo dokumentu iesniegšanu bērna ieskaitīšanai 1. klasē.

Vecāki, kuri nebūs paspējuši reģistrēt savu bērnu februārī noteiktajā 14 dienu laikā, reģistrāciju varēs veikt Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldē līdz 31.augustam un pēc 31.augusta izvēlētajā izglītības iestādē.

Aicinām vecākus iepazīties un izvērtēt Liepājas vispārējās izglītības iestāžu mācību programmu piedāvājumu registrs.liepaja.edu.lv, izvēloties savai ģimenei un mazajam pirmklasniekam piemērotāko!

Plānotais pirmklasnieku skaits Liepājas vispārizglītojošās skolās, atbilstoši pašvaldības noteiktajām kvotām par skolēnu skaitu katrā skolā:

Skola Mācību valoda Kvota
Liepājas Centra sākumskola Latviešu 88
Liepājas Draudzīgā aicinājuma vidusskola Latviešu 120
Liepājas Dzintara vidusskola Latviešu 100
Liepājas Ezerkrasta sākumskola Latviešu 112
Liepājas Jāņa Čakstes vidusskola Latviešu 100
Liepājas Liedaga vidusskola Latviešu 90
Liepājas Oskara Kalpaka vidusskola Latviešu 93
Liepājas Piemares pamatskola Latviešu 50
Liepājas Rietumkrasta vidusskola Latviešu 50