Dokumenti


Aicinām pirms reģistrācijas rūpīgi iepazīties ar Jūs interesējošo izglītības iestāžu dokumentiem, lai pēc iespējas vairāk uzzinātu par katras skolas piedāvājumu, iespējām un noteikumiem! Jums ir tiesības iepazīties ar sekojošiem dokumentiem: reģistrācijas apliecību, skolas nolikumu, akreditācijas lapu, iekšējās kārtības noteikumiem, izglītības programmu licencēm. Dokumenti pieejami katras izglītības iestādes mājas lapā.