Pirmsskola

Lai pirmsskolas vecuma bērnu vecākiem nebūtu jāstāv rindā Izglītības pārvaldē, bērnus pirmsskolas izglītības iestādēs var reģistrēt arī elektroniski, kas ir gan ērtāk, gan ievērojami ātrāk.

Tiek saglabāta arī reģistrācija klātienē, kad vecāki rindas kārtībā var iesniegt iesniegumu Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldē, uzrādot bērna dzimšanas apliecību un vecāka personu apliecinošu dokumentu.


Pamatojoties uz “Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu” bērnu reģistrācija pirmsskolas izglītības iestāžu rindas reģistrā notiek tikai elektroniski.

 


1.klase

Lai pirmklasnieku reģistrācijas dienās vecākiem nebūtu jāstāv garās rindās pie skolām, no 2017.gada Liepājā bērnus 1.klasē var reģistrēt arī elektroniski, kas ir gan ērtāk, gan ievērojami ātrāk!

Tiek saglabāta arī reģistrācija klātienē, kad vecāki rindas kārtībā var iesniegt iesniegumu Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldē, uzrādot bērna dzimšanas apliecību un vecāka personu apliecinošu dokumentu. 


Reģistrācija 1.klasē
2021./2022.m.g. sāksies
2021.gada 1.februārī plkst. 9:00