Biežāk uzdotie jautājumi

Vecāki saņems e-pastu pēc pieteikumā norādīto datu pārbaudes un elektroniskā pieteikuma reģistrācijas.
Ja iesniegums tiks anulēts nepareizu datu dēļ, vecāki saņems e-pastu ar lūgumu veikt atkārtotu reģistrēšanu, korekti norādot prasīto informāciju.

Bērnu var reģistrēt rindā arī tikai vienā vai divās pirmsskolas izglītības iestādēs, bet ne vairāk kā trīs iestādēs.

Ja bērns jau ir reģistrēts rindā trīs pirmsskolas izglītības iestādēs, vecāki var veikt reģistrāciju citās iestādēs ar jaunu reģistrācijas datumu, pirms tam uzrakstot iesniegumu par iepriekš reģistrētās rindas anulēšanu.

Pēc elektroniskās reģistrācijas apstiprinājuma, vecāki varēs sekot sava bērna vietai rindā uz pirmsskolas izglītības iestādēm.

Pieteikties pie konkrēta skolotāja reģistrācijas laikā nebūs iespējams, taču vecāku piebildi par vēlamo audzinātāju, interešu izglītību un citas vēlmes iespējams ierakstīt elektroniskās reģistrācijas anketā kā piezīmi. Skolas vadība iespēju robežās tās ņems vērā. Klašu komplektācija notiks skolās uz vietas pēc skolas vadības izstrādātas kārtības. Kad reģistrācija būs noslēgusies, skolas saņems no Izglītības pārvaldes bērnu sarakstu un telefoniski sazināsies ar Jums, lai kopīgi risinātu jautājumu arī par klases izvēli.

Vecāki saņems vienu e-pastu, kad tiks reģistrēts elektroniskais pieteikums, un pēc tam otru, kad būs pārbaudīti dati. Ja būs nepieciešama labošana vai iesniegums tiks anulēts nepareizu datu dēļ, Izglītības pārvaldes speciālists sazināsies ar vecākiem personīgi.

Lai pārliecinātos par reģistrēšanas sistēmas gatavību reģistrēšanās procesam, ir veikti apjomīgi sagatavošanās darbi un pārbaudīta sistēmas veiktspēja. Lai gan neviena sistēma nevar būt 100% droša, tomēr esam pārliecināti, ka tā spēs nodrošināt korektu liela apjoma datu vienlaicīgu apstrādi. Plānotais pirmklasnieku skaits ir aptuveni 700, un to nevar salīdzināt ar sistēmām, kur vienlaicīgi reģistrējas vairāki tūkstoši.

Par pirmsreģistrāciju Jūs apstiprinājuma e-pastu nesaņemsiet, bet par veiksmīgi iesniegtiem datiem var pārliecināties, pieslēdzoties reģistram - uzspiežot Reģistrēties 1.klasē, atveras Pieteikumi 1.klasē saraksts, kur var redzēt Jūsu iesniegto pieteikumu.

Laukā, kur jāieraksta dzimšanas apliecības numurs nav nekādi ierobežojumi, t.i. var ierakstīt jebkuras Jums izsniegtās apliecības numuru ar jebkuru burtu un ciparu kombināciju. Datu pareizību pārbaudīs Izglītības pārvaldes speciālists Iedzīvotāju reģistrā.

Nē, pirmsreģitrācija attiecas tikai uz elektronisko reģistrāciju. Iespējama tikai viena veida pieteikšanās – elektroniski vai klātienē. Klātienē Jums būs jāaizpilda papīra formāta pieteikums, uzrādot savu personu apliecinošu dokumentu un bērna dzimšanas apliecību. Tas būs ievērojami lielāks laika patēriņš, tāpēc iesakām izvēlēties turpināt jau iesākto elektronisko reģistrāciju.

Elektroniski iesniegtos pieteikumus pieņem 14 dienas, sākot no attiecīgā gada februāra mēneša pirmās piektdienas pulksten 9:00, klātienē pieteikumus Pārvaldē pieņem līdz 31. augustam un pēc 31. augusta izvēlētajā izglītības iestādē.