Pirmsskolā

 Kā veikt reģistrāciju pirmsskolā?


Informācija

Lai pirmsskolas vecuma bērnu vecākiem nebūtu jāstāv rindā Izglītības pārvaldē, bērnus pirmsskolas izglītības iestādēs var reģistrēt arī elektroniski, kas ir gan ērtāk, gan ievērojami ātrāk!

Tiek saglabāta arī reģistrācija klātienē, kad vecāki rindas kārtībā var iesniegt iesniegumu Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldē, uzrādot bērna dzimšanas apliecību un vecāka personu apliecinošu dokumentu.

Reģistrēšana rindā Liepājas pirmsskolas iestādēs notiek visu gadu.

Ērtāka un operatīvāka būs elektroniskā reģistrācija!

Elektroniskā reģistrācija notiek, autorizējoties Liepājas pilsētas izglītības reģistrā registrs.liepaja.edu.lv ar eID karti, e-parakstu vai ar internetbankas starpniecību. Pieteikties var vecāku trīs izvēlētajās pirmsskolas izglītības iestādēs.

Kā veidosies rinda

Visi iesniegumi – gan elektroniski nosūtītie, gan klātienē saņemtie tiks fiksēti precīzi rindas kārtībā pēc to reģistrācijas laika, tālāk grupējot tos atbilstoši noteiktajiem kritērijiem un priekšrocībām:

  1. bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni;
  2. to ierēdņu vai darbinieku, attiecībā uz kuriem Latvijas Republikas normatīvie akti paredz iespēju iekārtot pirmsskolas izglītības iestādē ārpus kārtas, bērni;
  3. iestādē nodarbināto bērni kamēr pastāv darba tiesiskās attiecības ar konkrēto darbinieku;
  4. bērni, kuriem šajā iestādē mācās brālis vai māsa un ja bērns rindā konkrētajā pirmsskolas izglītības iestādē reģistrēts 3 mēnešu laikā no dzimšanas brīža. Ja laikā, kad bērnam, kuram piešķirts ārpus kārtas statuss "brālis/māsa", jāuzsāk pirmsskolas izglītības programmas apguve pirmsskolas iestādē, neviens no "brāļiem/māsām" vairs nav konkrētās pirmsskolas iestādes audzēknis, ārpus kārtas statusu "brālis/māsa" atceļ un nepiemēro.
  5. bērni, kuri un kuru vismaz viens no vecākiem deklarēts Liepājā, un kuri neapmeklē nevienu pirmsskolas iestādi;
  6. bērni, kuri un kuru vismaz viens no vecākiem deklarēts Liepājā, un bērns ir uzņemts vienā pirmsskolas iestādē, bet bērna likumiskais pārstāvis vēlas mainīt pirmsskolas iestādi;
  7. bērni, kuri deklarēti ārpus Liepājas un neapmeklē nevienu pirmsskolas iestādi;
  8. visi pārējie bērni.

Kas notiek tālāk

Pēc datu iesniegšanas uz norādīto e-pasta adresi vecāki trīs darba dienu laikā saņems apstiprinājuma e-pastu par veiksmīgu reģistrāciju rindā vai par pieteikuma anulēšanu nepareizas informācijas gadījumā.

Svarīgi

Aicinām pirms reģistrācijas iepazīties ar Jūs interesējošo pirmsskolas izglītības iestāžu mājaslapām, lai pēc iespējas vairāk uzzinātu par katras iestādes piedāvājumu, iespējām un noteikumiem, iestādes nolikumu, iekšējās kārtības noteikumiem, izglītības programmām.