Apmācības video

Informācija

Reģistrācija 1.klasē 2017./2018.mācību gadam sāksies 2017.gada 6.februārī plkst. 9:00.

Lai pirmklasnieku reģistrācijas dienās vecākiem nebūtu jāstāv garās rindās pie skolām, no 2017. gada Liepājā bērnus 1. klasē pirmo reizi varēs reģistrēt arī elektroniski, kas būs gan ērtāk, gan ievērojami ātrāk!

Tiks saglabāta arī reģistrācija klātienē, kad vecāki rindas kārtībā varēs iesniegt iesniegumu Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldē, uzrādot bērna dzimšanas apliecību un vecāka personu apliecinošu dokumentu.

Nākamo pirmklasnieku reģistrācija sāksies katru gadu februāra pirmajā pirmdienā plkst. 09:00.

Ērtāka un operatīvāka būs elektroniskā reģistrācija!

Elektroniskā reģistrācija notiks, autorizējoties Liepājas pilsētas izglītības reģistrā registrs.liepaja.edu.lv ar eID karti, e-parakstu vai ar internetbankas starpniecību.

Iesniegt pieteikumus uz 1. klasi varēs trīs vecāku izvēlētajās mācību iestādēs prioritārā kārtībā.

Visi iesniegumi – gan elektroniski nosūtītie, gan klātienē saņemtie tiks fiksēti precīzi rindas kārtībā pēc to reģistrācijas laika, tālāk grupējot tos atbilstoši noteiktajiem kritērijiem un priekšrocībām.

Lai reģistrācijas dienās ekonomētu laiku, vecāki varēs ievadīt bērnu datus elektroniski sistēmā jau iepriekš - iepazīstoties ar instrukciju LIP mājas lapā vai arī apmeklējot klātienē LIP rīkoto apmācību semināru. Tad reģistrācijas dienā atliks tikai izvēlēties mācību iestādes prioritārā secībā un fiksēt datorā elektronisko reģistrāciju.

Kā veidosies rinda

Pirmo klašu komplektācija notiks, pamatojoties uz pašvaldības noteikto bērnu maksimālo skaitu 1. klasē skolā attiecīgajam mācību gadam un ievērojot šādu priekšrocību secību: 

  • bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni;
  • bērni, kuriem konkrētā skola ir ģeogrāfiski vistuvākā dzīvesvietai vai tuvākā izglītības iestāde, kas īsteno izglītības programmu valsts valodā;
  • bērni, kuriem attiecīgajā skolā mācās brālis vai māsa, vai arī citi bērni, ja to vecākiem ir kopīga saimniecība;
  • pārējie bērni hronoloģiskā secībā.

Kas notiek tālāk

  • Pēc datu iesniegšanas uz norādīto e-pasta adresi vecāki saņems apstiprinājuma e-pastu par datu veiksmīgu iesniegšanu. Pēc reģistrācijas beigām desmit darba dienu laikā uz norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīts paziņojums par iesniegto datu pārbaudi un par veiksmīgu reģistrāciju rindā vai par pieteikuma anulēšanu nepareizas informācijas gadījumā.
  • Skolas saņems no Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes saņemto pieteikumu sarakstu to reģistrācijas secībā, atbilstoši pašvaldības noteiktajām kvotām par skolēnu skaitu katrā skolā. Klašu komplektācija notiks skolās, atbilstoši katras skolas vadības noteiktajai kārtībai.
  • Sākot ar 2017. gada marta vidu vecāki personīgi no skolas saņems telefonisku paziņojumu par nepieciešamību ierasties attiecīgajā iestādē un veikt nepieciešamo dokumentu iesniegšanu bērna ieskaitīšanai 1. klasē.

 

Vecāki, kuri nebūs paspējuši reģistrēt savu bērnu februārī noteiktajā 30 dienu laikā, reģistrāciju varēs veikt, sākot no aprīļa Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldē.

Aicinām vecākus līdz 1. februārim iepazīties un izvērtēt Liepājas vispārējās izglītības iestāžu mācību programmu piedāvājumu registrs.liepaja.edu.lv, izvēloties savai ģimenei un mazajam pirmklasniekam piemērotāko!


Plānotais pirmklasnieku skaits Liepājas vispārizglītojošās skolās, atbilstoši pašvaldības noteiktajām kvotām par skolēnu skaitu katrā skolā

Liepājas A. Puškina 2.vidusskola 70
Liepājas 3.pamatskola 50
Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskola 120
Liepājas 7.vidusskola 65
Liepājas 8.vidusskola 60
J.Čakstes Liepājas pilsētas 10.vidusskola 80
Liepājas pilsētas 12.vidusskola 50
Oskara Kalpaka Liepājas 15.vidusskola 120
Liepājas Centra sākumskola 90
Liepājas Ezerkrasta sākumskola 90
Liepājas internātpamatskola 20