1.klasē

 Kā veikt reģistrāciju 1.klasē?


Reģistrācija 1.klasē 2022./2023.mācību gadam sāksies 2022.gada 7.februārī plkst. 9:00.

Lai pirmklasnieku reģistrācijas dienās vecākiem nebūtu jāstāv garās rindās pie skolām, no 2017. gada Liepājā bērnus 1. klasē var reģistrēt elektroniski, kas ir gan ērtāk, gan ievērojami ātrāk!

Tiek saglabāta arī reģistrācija klātienē, kad vecāki rindas kārtībā var iesniegt iesniegumu Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldē, uzrādot bērna dzimšanas apliecību un vecāka personu apliecinošu dokumentu.

Nākamo pirmklasnieku reģistrācija sāksies katru gadu februāra pirmajā pirmdienā plkst. 09:00.

Ērtāka un operatīvāka būs elektroniskā reģistrācija!

Elektroniskā reģistrācija notiek, autorizējoties Liepājas pilsētas izglītības reģistrā registrs.liepaja.edu.lv ar eID karti, e-parakstu vai ar internetbankas starpniecību.

Iesniegt pieteikumus uz 1. klasi var trīs vecāku izvēlētajās mācību iestādēs prioritārā kārtībā izvēlētajā mācību valodā.

Visi iesniegumi – gan elektroniski nosūtītie, gan klātienē saņemtie tiek fiksēti precīzi rindas kārtībā pēc to reģistrācijas laika, tālāk grupējot tos atbilstoši noteiktajiem kritērijiem un priekšrocībām.

Lai reģistrācijas dienās ekonomētu laiku, vecāki var ievadīt bērnu datus elektroniski sistēmā jau iepriekš. Tad reģistrācijas dienā atliek tikai izvēlēties mācību iestādes prioritārā secībā un fiksēt datorā elektronisko reģistrāciju.

Kā veidosies rinda

Pirmo klašu komplektācija notiek, pamatojoties uz pašvaldības noteikto bērnu maksimālo skaitu 1. klasē skolā attiecīgajam mācību gadam un ievērojot šādu priekšrocību secību: 

  • bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni;
  • bērni, kuriem konkrētā skola ir ģeogrāfiski vistuvākā dzīvesvietai vai tuvākā izglītības iestāde, kas īsteno izglītības programmu valsts valodā (priekšrocība netiek piemērota, ja pieteikums iesniegts vēlāk kā 14 dienas pēc reģistrācijas uzsākšanas brīža);
  • bērni, kuriem uzsākot mācības 1.klasē, attiecīgajā izglītības iestādē tajā mācību gadā mācās brālis vai māsa, vai citi bērni, ja to vecākiem ir kopīga (nedalīta) saimniecība (priekšrocība netiek piemērota, ja pieteikums iesniegts vēlāk kā 14 dienas pēc reģistrācijas uzsākšanas brīža);
  • pārējie bērni hronoloģiskā secībā.

Kas notiek tālāk

  • Pēc datu iesniegšanas uz norādīto e-pasta adresi vecāki saņems apstiprinājuma e-pastu par datu veiksmīgu iesniegšanu. Pēc reģistrācijas beigām desmit darba dienu laikā uz norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīts paziņojums par iesniegto datu pārbaudi un par veiksmīgu reģistrāciju rindā vai par pieteikuma anulēšanu nepareizas informācijas gadījumā.
  • Skolas saņems no Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes saņemto pieteikumu sarakstu to reģistrācijas secībā, atbilstoši pašvaldības noteiktajām kvotām par skolēnu skaitu katrā skolā. Klašu komplektācija notiek skolās, atbilstoši katras skolas vadības noteiktajai kārtībai.
  • Sākot ar februāra mēneša pēdējo pirmdienu vecāki personīgi no skolas saņems telefonisku paziņojumu par nepieciešamību ierasties attiecīgajā iestādē un veikt nepieciešamo dokumentu iesniegšanu bērna ieskaitīšanai 1. klasē.

Svarīgi

Vecāki, kuri nebūs paspējuši reģistrēt savu bērnu februārī noteiktajā 14 dienu laikā, reģistrāciju varēs veikt Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldē līdz 31.augustam un pēc 31.augusta izvēlētajā izglītības iestādē.

Aicinām vecākus iepazīties un izvērtēt Liepājas vispārējās izglītības iestāžu mācību programmu piedāvājumu registrs.liepaja.edu.lv, izvēloties savai ģimenei un mazajam pirmklasniekam piemērotāko!

Kvotas

Plānotais pirmklasnieku skaits Liepājas vispārizglītojošās skolās, atbilstoši pašvaldības noteiktajām kvotām par skolēnu skaitu katrā skolā

Skola Mācību valoda Kvota
Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskola Latviešu 120
J.Čakstes Liepājas pilsētas 10.vidusskola Latviešu 100
Liepājas 3.pamatskola Latviešu 50
Liepājas 7.vidusskola Latviešu 90
Liepājas 8.vidusskola Latviešu 54
Liepājas Centra sākumskola Latviešu 90
Liepājas Ezerkrasta sākumskola Latviešu 112
Liepājas Liedaga vidusskola Latviešu 90
Oskara Kalpaka Liepājas 15.vidusskola Latviešu 84